İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TR
EN


Anasayfa

Üniversitemizde tüm tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve uygun şekilde yönetilmesinin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile birlikte iş tanımlarına uygun eğitimlerin verilerek çalışanlarımızın değerlendirme çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016