MİSYONUMUZ

Uluslararası ve ulusal kriterler kapsamında, çalışan insanı önceleyen, çevreye duyarlı, kalite temelli ve sürdürülebilirliği temel alan ilkelerle yapacağımız çalışmalarla, üniversitemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kurumsallaştırmak ve kamu kuruluşlarına örnek bir kurum olmaktır.

VİZYONUMUZ

Üniversitemiz tüm personeli için bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları çalışma ortamı oluşturmak, İSG kültürünün yerleşmesine ve sürdürülebilmesine katkıda bulunmak.